Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 476, sundag 19. april 2020

Læraren som var fødd det same året som Leif Halse, har fått ein veg kalla opp etter seg. Då han vart pensjonist byrja han å granska historiske fenomen og personar i heimetraktene sine. Han gjorde grundig arbeid, og det vart ei rekkje velskrivne og interessante artiklar i regionavisa. Desse, og eit par til, samla han i ei bok som vart trykt i Stavanger, og som kom ut for femti år sidan.

Dei handlar om svært ulike emne; ein er om kvar folk fekk lov å sitje eller stå i kyrkja, etter rang og stand, det var i: «Gardsstolar», «Husmannsstolar», «Æresstolar» og «Kjøpestolar». Dessutan på «Allmannalemmen» og så var det ståplassar. Andre emne som han tok for seg var: Skuleturar,  postombering,  boring etter kol, gruvedrift og bladhistorie. Arne Garborg går igjen i fleire av artiklane.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 23. april kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.

http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0216C925-0216C927
Sun 19. Apr 20 09:30