Boknøtta nr. 478, sundag 3. mai 2020  
print Sun 3. May 20 11:53

Museumsstyraren og tidsskriftredaktøren var ein produktiv forfattar, ein nyskapar og vegvisar i «moderne» folkloristisk forsking og formidling. Han samla mykje folkeminne sjølv, men hadde også god nytte av arbeidet til svigerfar sin. Det forskingsmaterialet stod elles mykje strid om rettane til.

Forfattaren var 44 år då han gav ut denne boka. Det var same året som Anders Nummedal oppdaga Komsakulturen i Alta.

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 7. mai kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.

100.Skien.jpg