Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 482, pinsedag 31. mai 2020

I dag skal vi fram til eit heidersskrift, og eg torer seia at det skriftet var til ein heidersmann! To av hans nære medarbeidarar redigerte boka som kom til 70-årsdagen hans.

Eg hadde gleda av å kjenne han godt. Siste gongen eg var i lag med han var har ein gamal mann, og eg skulle henta bøkene hans. Slike oppdrag er spesielle og rører ved så mangt. For den som har levd lenge og tett med bøkene sine er det sårt å kvitte seg med dei. På same tid er det godt å rydde opp medan ein er i stand til det. Antikvarbokhandlaren må då vera både sjelesørgjar og rasjonell hjelpar.

I 23 år var eg sekretær for Riksfondet for nynorsk presse. Mannen hadde vore med på å skipa dette fondet, og sat i styret i ei årrekkje, det var slik eg var kjend med han.

Han var ein nynorsk idealist, men meir enn det; han var også ein nynorsk strateg og ein av dei mest sentrale aktørane. Det er ikkje sikkert vi hadde hatt korkje Dag og Tid, Kringkastingsringen eller Norsk Ordbok, om det ikkje var for han.

Han for ikkje med dei store faktene, men han var seig og visste kva han ville. Det er mindre kjent at han hadde gode allierte i sentrale posisjoner, og brukte desse for det dei var verde for å sikra løyvingar til dei prosjekta han brukte livet sitt på. I dag sit forresten ein 38 år yngre «namnebror» av han på Storinget.

Vi spør etter tittelen på skriftet og namnet på heidersmannen.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 4. juni kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.

KR-logo-grøn.jpg


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0218B948-0218B94A
Sun 31. May 20 08:56