Mannen og verket 
print Sat 11. Jul 20 16:05

Det vart ei «kortreist boknøtt» sist sundag, den5.juli. Rett svar var «Thrond Sjurson Haukenæs. Mannen og verket» av Arne-Ivar Kjerland. Premien, gåvekortet på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat gjekk til Atle Helljesen i Stavanger. Gratulerer til vinnaren og takk til alle som sende inn svaret.

Th.S.Haukenæs.1849 (2).jpg