Boknøtta nr. 488, sundag 12. juli 2020  
print Sat 11. Jul 20 16:38

I 1968 redigerte bispen eit skrift på 125 sider. Ein av dei sentrale artiklane var skriven av ein arkivar frå same bygda som Thrond Sjurson Haukenæs og Arne-Ivar Kjerland kjem frå. Han gjekk då 494 år tilbake i tid. Denne artikkelen vart det også laga eit særtrykk av. Arkivaren  vart utnemnt til professor i seinmellomalderhistorie i 1970.

Vi spør etter tittelen på boka og namna på bispen og på historieprofessoren.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 16. juli kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.

644168_517555451619995_181201223_n.jpg