Boknøtta nr. 489, sundag 19. juli 2020  
print Sat 18. Jul 20 20:11

Etter at han hadde  fullført dei tre første bøkene i det store verket sitt, med handling frå mellomalderen, kom han med ein frittståande roman det året Olav Duun vart tildelt Henrik Steffens-prisen. Det er denne vi spør etter i dag. Boka som har tilknyting til ei spesiell rettssak, kom ut att på nytt i «Gyldendals jubileumsbibliotek».

Til liks med Duun skreiv han på ein dialektfarga nynorsk. Mange lesarar utan bygdemålsbakgrunn fann romanane hans tunge å lesa. Men dei som tok seg bryet med å trengja inn i språket hans fekk mykje att. Den marknadsorienterte forlagsdirektøren,  legendariske Harald Grieg, prøvde å få diktaren til å normalisera språket sitt, men til inga nytte. Vi veit ikkje om han hadde nådd breiare ut om Grieg hadde fått viljen sin, men det er slett ikkje utenkjeleg.
Elles er forfattaren også kjend for to viktige kulturhistoriske bøker. Han skreiv også dikt, og han vart heidra med både Melsom-prisen og Doblougprisen. Frå 1954 var han statsstipendiat.

Vel 20 år etter at han var død, hadde eg gleda av å få sitja i biblioteket hans og gå igjennom bokhyllene i kulturheimen. Det er noko av det gildaste eg har fått oppleva i mine meir enn 30 år som antikvarbokhandlar. Vi var to antikvariat i Oslo som delte bøkene hans mellom oss. Pengane brukte arvingane til å gje ut bøkene hans på nytt.

Vi spør etter tittelen på den nemnde romanen og namnet på diktaren.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 23. juli kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.