Boknøtta nr. 491, sundag 2. august 2020  
print Sun 2. Aug 20 09:10

Eg hugsar godt forfattaren. I byrjinga av 1970-talet var han leiar i Noregs Mållag. Han var fråhaldsmann. Ved festmiddagen på eit landsmøte kunne me tinga oss vin til hovudretten. Det var eit høve mange av oss, som då var unge, nytta oss av. Då kom han, sunnmøringen, og med kraft sette han ei mugge med vatn på bordet. Med det synte han oss kva han tykte om våre urbane vanar.

Men det var boka hans om eit særlag i hovudstaden me skulle fram til. Ho tok for seg dei fyrste femti åra og kom det året Samuel Beckett fekk Nobelprisen.

Kva er tittelen på boka og kven skreiv ho?

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 6. august kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.