Boknøtta nr. 493. Sundag 16.august 2020 
print Sat 15. Aug 20 19:48

Førsteopplaget kom i 1967 og det andre opplaget to år etter. Høvesdikta og prologane hans måtte difor vere omtykte. I føreordet vonar forfattaren at dikta hans kan auka kjærleiken til landet og «fedrane», som med slit i tronge kår har dyrka vår norske jord i tusen år.
Noreg og Jæren er namn som går att i mange av dikta hans. Ivar Aasen, Arne Garborg, Anders Hovden, Olav Gullvåg og Torvald Tu er alle menn han heidrar i samlinga si. Kirsten Flagstad og Åge Storhaug får også sine hyllingsdikt. Boka kom ut i Trondheim. For målsak og mot rusdrykk er saker han kjempa for.

Vi spør etter tittelen på boka og namnet på forfattaren.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 20. august kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.