Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta nr. 500. Sundag 4. oktober 2020

Då er me komne til den siste nøtta. Eg vil takka kvar og ein som i alle desse åra har fylgt nøtta og sendt inn svara. Det har vore kjekt og eg har lært mykje ved å laga desse 500 oppgåvene. For å markera og takka stiller eg med 500 kroner i premie denne siste gongen: To gåvekort i Nynorsk Antikvariat á kr 250,00.

Me skal til ei heilag bok som kom ut det året spanjolen Camilo José Cela fekk Nobelprisen i litteratur. Me kan kalla boka ei gjendikting. Grunnteksten kjem frå Bysants. Språket er klassisk nynorsk. Skrivaren er godt kvalifisert til oppgåva. Franskfilologen og målmannen meistrar alle former for nynorsk og landsmål. Han har i mange år drive eige firma og hjelpt andre skrivande med manus og tekstar. Han har også skrive lære- og hjelpebøker i språk, både for bokmål og nynorsk.

At han fylte åtti dette året fattar eg knapt, men det tyder vel berre at heller ikkje eg er ein ungdom lenger. Eg har fylgt han frå han køyrde raud Lada som ei politisk handling, til han var leiar i Noregs Mållag, og til han no i mange år har vore ein markant katolikk.

Me spør etter tittelen på boka og namnet på skrivaren.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 8. oktober kl. 10.00.
http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S021DBE2C-021DBE2E
Sat 3. Oct 20 20:09