Novemberkatalogen 2020 
print Sat 7. Nov 20 13:42

Velkommen til ein stor og mangfaldig novemberkatalog med godbitar frå tidleg Ivar Aasen til siste av Jon Fosse. Her finn du det meste frå biblar og hymnologi til antikken og arkitektur. Vi har også med såpass mykje lokalhistorie av i har laga eigne kategoriar for til dømes Voss, Bergen, Oslo og Telemark. Andre verdskrigen er sjølvsagt godt representert, det same gjeld sjøfart og Norsk/Nordisk historie.

Gle deg over utvalet!

Som alltid gjeld det å vere tidleg ute. Bruk skjemaet, då skal det mykje til at nokon «snappar» boka framfor nasen din. Nytt også høvet til å supplere tinginga di med bøker frå det ordinære sortimentet  vårt.

Dess fleire bøker du tingar, di lågare vert portoen for kvar bok.

Du finn katalogen her: