Augustkatalog 2021 nr. 183

Velkomen til ein liten august-katalog.

Det gjeld «Grepstad» og «Gerhardsen» denne gongen, men ikkje berre dei!

Nynorsk Antikvariat har gleda av å lansera Ottar Grepstad si nye bok:
«På parti med språket? Språkpolitikk i norske partiprogram 1906-2025.

Boka er for alle med interesse for språk og politikk og språkpolitikk.

Brennaktuell i valkampen:
* Viser kva alle partia meiner om språkpolitikk dei neste fire åra
* Kommenterte utdrag frå programma til 14 parti gjennom meir enn hundre år
* Fortel kva parti som seier lite om språk, og kven som meiner mykje
* Dokumenterer korleis partia har skifta meining over tid
* Avslører kva ulike parti ikkje snakkar om i det heile

Einar Gerhardsen er sett opp med eigen kategori i denne katalogen, og mange av bøkene hans er signerte!

Bruk skjemaet, då skal det mykje til at nokon «snappar» boka framfor nasen din. Nytt også høvet til å supplere tinginga di med bøker frå det ordinære sortimentet vårt.

Gle deg over utvalet og forsyn deg godt!

Dess fleire bøker du tingar, di lågare vert portoen for kvar bok.

Du finn det ordinære sortimentet vårt på over 60.000 titlar her: Søk på alle bøker fra Nynorsk Antikvariat