Nyttårskatalog 2021, nr. 176

 

Takk for året som gjekk og velkommen til eit nytt! Medan mange forretningar har slite i «koronaåret», har antikvariata gjort det godt. Folk har tenkt over livet sitt og valt å lesa meir. Det gjer at me har hatt ein uvanleg travel haust; rolege joledagar gjorde no godt. Me vonar også kundane våre har hatt ei god jolefeiring, sjølv om mange av dykk har feira annleis enn før.

Me startar det nye året med ein allsidig nyttårskatalog, og vonar du finn bøker og hefte du vil kjøpa. Her er mellom anna eit rikt utval av særtrykk, og mange med dedikasjonar.  Me nemner elles bøker om arkeologi, kunst, andre verdskrigen, norsk/nordisk historie, musikk, reiser i Noreg, Oslo, Trøndelag og kategorien «Fyr».

Katalogen vert denne gongen send ut i eit nytt format som også er tilpassa bruk av mobiltelefon. Me vonar dette lettar lesinga av katalogen på mobilen, og at tinginga frå katalogen er enkelt og greitt.

Gle deg over utvalet og forsyn deg godt!

Som alltid gjeld det å vere tidleg ute. Bruk skjemaet, då skal det mykje til at nokon «snappar» boka framfor nasen din. Nytt også høvet til å supplere tinginga di med bøker frå det ordinære sortimentet vårt.

Dess fleire bøker du tingar, di lågare vert portoen for kvar bok.

Du finn det ordinære sortimentet vårt på over 60.000 titlar her: Søk på alle bøker fra Nynorsk Antikvariat