Schiller, Friedrich  Wilhelm Tell. Erläuterungen und Dokumente
Wilhelm Tell. Erläuterungen und Dokumente
Forfattar:  Schiller, Friedrich

Stuttgart 1983. Philipp Reclam jun. 12mo. 110 s. Hefta. Svart skrift på grøn rygg. Pen. Tysk.
#Litt