Frå Garborg til Knudaheio 
Forfattar:  Frå Garborg til Knudaheio

Bryne 1962. Jærprent. 8vo. 37 s. Illustrert. Permen vantar. Eit par prospektkort i svartkvitt stempla Kudaheio 25. juli 1965 ligg ved. I plastlomme. Om Arne Garborg, Garborgheimen og Knudaheio. Utgjeve av Time Mållag ved Ola Nordsletten. Nynorsk.
#Forf.sk