Cederchiöld, G. og V. Olander  Svensk uppsatsskrifning på skolans lägre och mellersta stadier. Med teckningar af Jenny Nyström. II ôfningsbok för lärjungen. Andra, tilökade upplagan
Svensk uppsatsskrifning på skolans lägre och mellersta stadier. Med teckningar af Jenny Nyström. II ôfningsbok för lärjungen. Andra, tilökade upplagan
Forfattar:  Cederchiöld, G. og V. Olander

Lund 1897. C. W, K. Gleerups Förlag. 8vo. 64 s. Originalt ryggsjirtingbind. I god stand.
#Skulebok