SKARD, SIGMUND  Auga og hjarta. Dikt
Auga og hjarta. Dikt
Forfattar:  SKARD, SIGMUND

Oslo 1973. Det Norske Samlaget. 8vo. 204 s. Orig. omsl. Delvis uoppskoren.
#Lyrikk