St.meld.nr. 25 (1982.83) Om verksemda i Norsk rikskringkasting i 1981. Kultur- og vitskapsdepartementet 
Forfattar:  St.meld.nr. 25 (1982.83) Om verksemda i Norsk rikskringkasting i 1981. Kultur- og vitskapsdepartementet

A-4, hefta, originalt omslag, 172 s. bokmål.
#media