Sigmund, Einar  Skole og samfund 1927
Skole og samfund 1927
Forfattar:  Sigmund, Einar

Oslo 1927 Nr. 1-10. 8vo. 400 s. + register i 10 hefte. Namn på omslaget på 4 av hefta. Komplett årgang i generelt god stand. M.a. om Åndssvakevesenet i USA og i Finland. Ei rekkje bokmeldingar.
#Pedagogikk