Roberts, Oral  Kallet. En selvbiografi
Kallet. En selvbiografi
Forfattar:  Roberts, Oral

Oslo 1972. Ansgar. Limhefta. Namnetrekket til kjend person på smustittelsida. I generelt god stand. Bokmål.
#Kristendom