Vikør, Lars S  Norsk Ordbok - nynorskens leksikografiske kanon? Rapport frå eit seminar på Blindern 31. mai 1996
Norsk Ordbok - nynorskens leksikografiske kanon? Rapport frå eit seminar på Blindern 31. mai 1996
Forfattar:  Vikør, Lars S

Oslo 1997. 8vo. 93 s. Hefta med originalt omslag. Raud rygg utaan ryggtittel. Utgitt av UiO. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. Nynorsk.
#Språk