Hille, R  Modermålets grammatik i kortfattet fremstilling 2den udgave
Modermålets grammatik i kortfattet fremstilling 2den udgave
Forfattar:  Hille, R

Bergen 1880. Ed. B. Giertsens forlag. Liten 8vo. 56 s. Enkelt brunt ryggsjirtingbind. To namnestempel på tittelbladet. Laus. Gjennomgåande brunt felt, mogeleg av parafin e.l. 1- 2 cm. frå toppsnittet. Ein del understrekningar. Jul Kolsrud: Schematisk oversigt over Modermaalets sproglære samt kortfattat retskrivningsregler (Cappelen 1885) ligg ved.
#Språk