Meløe, Jakob og Stein Rafoss (red.) Svein Smelvær (red.sekr.)  Norsk Filosofisk Tidsskrift. Nr. 1. 9. årg. Mars 1974
Norsk Filosofisk Tidsskrift. Nr. 1. 9. årg. Mars 1974
Forfattar:  Meløe, Jakob og Stein Rafoss (red.) Svein Smelvær (red.sekr.)

Oslo 1974. Universitetsforlaget. 8vo. Paginert 2-88. Limhefta. Originalt omslag. Kvit rygg. Pen. Frank Klaussen: Skinner. En dialog uten emne. Bjørnar Kristensen: Sofistene, Sokrates, og Skinner - En refleksjon over deres posisjoner i samband med begrepene overbevise/overtale. Willy-Svein Johansen, Marit Hernes, Peter N. Arbo: Et forsøkpå en kritisk vurdering av noen hovedpunkter i B. F. Skinneres bok "Har vi råd til frihet?" i lys av den seinere tids positivismekritikk. Tom Sørby, Hans Petter Saxi, Kjell-Ivar Petterson: Positvismekritikk og samvfunnsvitenskapelig grunnlagsdebatt. Signe Hemmingsen: Synspunkter på skolastikken. Wenche Figenschow, Vigdis Stordahl, Ottar Skagen, Tor-Vidar Eilertsen, Peggy Danielsen: Om Malerrapporten og dens modeller. Torbjørn Hansen: Drøft og ta stilling til følgende utsagn: "Om vi slapp å bry oss med filosofiske problemstillinger, ville vi kunne arbeide mer effektivt med særdisiplinene våre, både som studenter og forskere. Dermed ville vi bli bedre fagfolk.".
#Filosofi-periodika