Norskrift  Arbeidsskrift for nordisk språk og litteratur. Nr 8
Arbeidsskrift for nordisk språk og litteratur. Nr 8
Forfattar:  Norskrift

Oslo 1976. Universitetet i Oslo, Institutt for nordisk språk og litteratur. 8vo. 77 (+1, + 2 blanke) s. Hefta. Originalt omslag utan ryggtittel. Pen. Arne Torp: Taksonomisk-strukturalistisk og generativ fonologisk analyse: ei praktisk jamføring - Ljubiša Rajic: Grunnlagsproblemer i historisk språkforskning I - Magne Myhren: Talemålsgrunnlaget for preteritumsformene på ade hjå Ivar Aasen. Fenrir — freistnad på ei språkleg tolkning - Til Hofuðlausn.
#Språk