Eskeland, Arne, Bjørn Skreiberg og L. Storli  De nye skatteregler og regnskapsregler for jordbruk og skogbruk. Med eksempel på regnskapsføring og utfylling av ligningsoppgaver
De nye skatteregler og regnskapsregler for jordbruk og skogbruk. Med eksempel på regnskapsføring og utfylling av ligningsoppgaver
Forfattar:  Eskeland, Arne, Bjørn Skreiberg og L. Storli

Oslo 1953. I kommisjon hos Grøndahl. 8vo. 68 s. Tabellar og skjema. Mjukbind med tekstilrygg utan ryggtittel, originalt typografisk omslag. Nokre understrekingar, elles i god stand. Bokmål.
#Jus