Huldén, Lars og Margareta Westman  Fredmans handskrifter. En granskning av Magdalena Hellquists doktorsavhandling Handskriftsstudier till Fredmans epistlar / Lars Huldén. Artiklar hos barn och vuxna. En granskning av Kristina Svartholms doktorsavhandling Svenskans artikelsystem
Fredmans handskrifter. En granskning av Magdalena Hellquists doktorsavhandling Handskriftsstudier till Fredmans epistlar / Lars Huldén. Artiklar hos barn och vuxna. En granskning av Kristina Svartholms doktorsavhandling Svenskans artikelsystem
Forfattar:  Huldén, Lars og Margareta Westman

Stockholm 1979. Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. 8vo. 243 s. Stifta hefte. Originalt gult omslag. MINS 5. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Svensk.
#Språk