Arbeidsmiljølova  Lov av 4. februar 1977 Om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. med endringer og tillegg ved lov av 26. mai 1978
Lov av 4. februar 1977 Om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. med endringer og tillegg ved lov av 26. mai 1978
Forfattar:  Arbeidsmiljølova

Oslo (1979), Grøndahl & Søn. A5. 62 s. Stifta hefte med originalt omslag. Pen. Bokmål.
#Jus