Strangert, Eva  Swedish speech rhythm in a cross-language perspective
Swedish speech rhythm in a cross-language perspective
Forfattar:  Strangert, Eva

Umeå 1985. Almqvist & Wiksell International. Stor 8vo. Figurar. Tabellar. Limhefta. Originalt kvitt omslag med blå ryggtittel. Namn på smusstittelsida. Pen. Svensk.
#Språk