Språk  Bokmålets nye riksmålsformer. En oversikt over de riksmålsformer som ble tillatt ved stortingsvedtaket i 1981
Bokmålets nye riksmålsformer. En oversikt over de riksmålsformer som ble tillatt ved stortingsvedtaket i 1981
Forfattar:  Språk

U. st. U.å. Riksmålsforbundet og Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur. 8vo. 18 s. Originalt oransje omslag. Stifta hefte. Tekst på tittelbladet (Kassert 20/10-04), elles pent eksemplar. Bokmål.
#Språk