BEFRING, EDVARD  Forskningsmetode og statistikk
Forskningsmetode og statistikk
Forfattar:  BEFRING, EDVARD

Oslo 1992. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 232 s. Figurar. Limhefta. Originalt omslag av Kari Dæhli. Forlagsstempel i toppsnittet, elles i god stand. Nynorsk.
#Pedagigikk