Dialekt og riksspråk i skulen  Dialekt og riksspråk i skulen. Rapport frå eit nordisk symposium på Lysebu 2. - 5. april 1979
Dialekt og riksspråk i skulen. Rapport frå eit nordisk symposium på Lysebu 2. - 5. april 1979
Forfattar:  Dialekt og riksspråk i skulen

Oslo 1979. Nordisk språksekretariat. Universitetet i Oslo. 8vo. 214 s. Limfrest. Svart tekstilrygg. Handskrift på tittelbladet. Nynorsk.
#Språk