EBBELL, BENDIX  Beiträge zur ältesten Geschichte einiger Infektionskrankheiten
Beiträge zur ältesten Geschichte einiger Infektionskrankheiten
Forfattar:  EBBELL, BENDIX

Oslo 1967. Universitetsforlaget. 4to. 112 s. Hefta. Grått typografisk omslag med svart ryggtittel. Uoppskore eksemplar. Pent. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Fil. Kl. Ny Serie No. 6. Tysk.
#Språk