Skjønnlitterære forfatterar. Det Norske Samlaget 
Forfattar:  Skjønnlitterære forfatterar. Det Norske Samlaget

Oslo 1991(?) Samlaget. 8vo. 48 s. Stifta. Framre omslaget klypt i, men ikkje noko er klypt vekk. Nynorsk.
#Litt