Nils Johan Rud (redaktør), Oddvar Larsen og Arne Durban  Oslo 1944. 15.-22. juli. Nr. 15. Syttande årgang
Oslo 1944. 15.-22. juli. Nr. 15. Syttande årgang
Forfattar:  Nils Johan Rud (redaktør), Oddvar Larsen og Arne Durban

Magasinet hvori opptatt For Alle. 4to. 28 s. Stifta hefte. Med originalt illustrert omslag. I god stand. Brurekruna av Svein Hovet. De svenske statarne av Paal Bog. Hobbies av Lorentz N. Kvam. Sild og gjenter av Ben Horne, teikningar av Borghild Rud. På skuggesia (dikt) av Hermann Aune. Mord i bjørnebær av Per Thomsen. Velkommen tilbake av Montanus. Fjellstort og fjellsmått (dikt) av Ragnar Solberg.
#Periodika