Mammut-nedsettelsen 1971.
Mammut-nedsettelsen 1971.

Oslo 1971. Utgitt av forlaga. Dette hefte merket med : Edgar Høgfeldt Aktieselskap. Bokhandelen Kristiansand. 8vo. 56 s. Stifta. Noen avmerking med tørrblekk. Bokmål.
#Litteratur