Skjønnlitteratur. Norsk og utenlandsk, samt Litteraturhistorie, forfatterbiografier og essays
Skjønnlitteratur. Norsk og utenlandsk, samt Litteraturhistorie, forfatterbiografier og essays

Oslo 1967. Den Norske Bokhandlerforening. 8vo. 34 s. Stifta hefte. Nokre overstrykingar. Denne katalogen omfatter mesteparten av den skjønnlitteratur m.v. utgitt i norge, som var å få i bokhandelen pr. 1. april 1967. Bokmål.
#Litteratur