Kritik nr. 13. 1970  Tidsskrift for litteratur, forskning, undervisning
Tidsskrift for litteratur, forskning, undervisning
Forfattar:  Kritik nr. 13. 1970

København 1970. Fremad. 8vo. 143 s. Hefta. Grøn rygg med svart tittel. Pen. Red. av Jørgen K. Bukdahl, Erik A. Nielsen, Peer E. Sørensen og Knud Wentzel. Dansk.
#Litt