Henrysson, Sten  Statistik för lärare
Statistik för lärare
Forfattar:  Henrysson, Sten

Lund 1974. Liber Läromedel Lund. Gleerups. 2. upplagen. 8vo. 47 (+ 1) s. Stifta hefte. Svensk.
#Pedagogikk