Lov av 14. desember 1951 om viltstellet, jakt og fangst
Lov av 14. desember 1951 om viltstellet, jakt og fangst

Oslo 1951. 8vo. 20 s. Lyst stifta hefte. Namnetrekk på forsida. Bokmål.
#Jus