Den heilage skrifta. Bibelen. Det gamle testametet
Den heilage skrifta. Bibelen. Det gamle testametet

Oslo 1987. Bibelselskapets Forlag. Orignalbind. Gulmøstra omslag. Blå ryggskrift. Helsing til namgjeven person frå menighet. Omslaget er montert bak fram. Boka er elles som ny. Nynorsk.
#Bibel