Bonnevie, Tirilil. Sven Lindblad  Register til Norsk Folkeminnelags skrifter 101 - 118. Hovedoppgave ved Statens bibliotekhøgskole i Oslo, 1978
Register til Norsk Folkeminnelags skrifter 101 - 118. Hovedoppgave ved Statens bibliotekhøgskole i Oslo, 1978
Forfattar:  Bonnevie, Tirilil. Sven Lindblad

Oslo 1989. Norsk Folkeminnelag. 8vo. 62 s. Kvitt hefte utan ryggskrift. Eit par plettar på omslaget. Elles i god stand. Bokmål.
#Folkeminne