Nesheim, Britt-Ingjerd. Kjell-Olav B. Svendsen  Håndbok i prevensjonsveiledning og abortrådgivning for allmennleger
Håndbok i prevensjonsveiledning og abortrådgivning for allmennleger
Forfattar:  Nesheim, Britt-Ingjerd. Kjell-Olav B. Svendsen

Oslo 1997. Den norske lægeforening. 8vo. 44 s. Kvitt stifta hefte. Relvante vedlegg. Bokmål.
#Medisin