Gustafsson, Karl Erik  Dagspressens situation i Norden. Fjärde reviderade upplagen. Rapport 3
Dagspressens situation i Norden. Fjärde reviderade upplagen. Rapport 3
Forfattar:  Gustafsson, Karl Erik

Göteborg 1988. Handelshøgskolan. Informations- och massmediagruppen. 4to. 39 s. Sidestifta, kvitt hefte i god stand. På svensk. Svensk.
#Media