LOV om ervervelse av skog. Av 18. september 1909. Med endringslover sist av 1. mars 1946
LOV om ervervelse av skog. Av 18. september 1909. Med endringslover sist av 1. mars 1946

Oslo 1951. Grøndahl & Søns Forlag. 8vo. 18 s. Kvitt stifta hefte. Bokmål.
#Jus