Året nye bøker '81
Året nye bøker '81

Oslo 1981. Den Norske Bokhandlerforening. Den Norske Forleggerforening. Hefta katalog. Raud rygg med svart skrift. Bokhandlarstempel. I bra stand. Bokmål.
#Litteratur