Året nye bøker '82
Året nye bøker '82

Oslo 1981. Den Norske Bokhandlerforening. Den Norske Forleggerforening. Hefta katalog. Raud rygg med svart skrift. I god stand. Bokmål.
#Litteratur