Årets nye bøker
Årets nye bøker

Oslo 1989. Den Norske Bokhandlerforening. Den Norske Forleggerforening. Hefta katalog med blå rygg og kvit skrift. Notat og bokhandlarstempel på framsida. I god stand. Bokmål.
#Litteratur