Myhren, Magne  Kvar er Logen? Merknader til eit vassdragsnamn og rettstvistar om dette vassdraget mellom 1300 og 1600
Forfattar:  Myhren, Magne

Artikkel i Namn og Nemne 9/10 1992/1993. 8vo. 5 s. Stifta. Nynorsk.
#L