Andaktsbok fra Guds Menighet Vegårshei  Vi sår - Gud gir vekst! Tekstene er skrevet av mennesker knyttet til menigheten. Red.: Knut Sunde
Vi sår - Gud gir vekst!  Tekstene er skrevet av mennesker knyttet til menigheten. Red.: Knut Sunde
Forfattar:  Andaktsbok fra Guds Menighet Vegårshei

Vegårshei 2014. 12mo. 94 (+ 2 ) s. Blå kartonasje med kvit ryggskrift. Som ny. Bokmål.
#Andakt