Mål og Makt. Nr. 3 - 1977. 7. årgang. Red.: Kleiva, Turid, m. fl  Frå jamnstellingsvedtak til læremiddelaksjonar. Linjer i striden for språkleg rettferd
Frå jamnstellingsvedtak til læremiddelaksjonar. Linjer i striden for språkleg rettferd
Forfattar:  Mål og Makt. Nr. 3 - 1977. 7. årgang. Red.: Kleiva, Turid, m. fl

Oslo 1977. Mål og Makt. Flogskrift utgitt av Studentmållaget i Oslo. 8vo. 54 (+ 2) s. Kvitt stifta hefte. I god stand. Nynorsk.
#Språk