Jacobsen, Gunnar  Triviallitteratur for børn - en introduksjon
Triviallitteratur for børn - en introduksjon
Forfattar:  Jacobsen, Gunnar

Danmark 1974. Munksgaard. 8vo. 17 s. Raudt stifta hefte. Pent. Dansk.
#Litt